Ochrona przeciwpożarowa

  • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  • Tworzenie planów ewakuacji uwzględniających prawidłowe rozmieszczenie i dobór sprzętu gaśniczego;
  • Audyty ppoż., analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w firmie;
  • Ocena zagrożenia wybuchem;
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • Pomoc w realizacji nakazów Państwowej Straży Pożarnej;
  • Wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy;
  • Sprzedaż drzwi przeciwpożarowych;